Tananyag kereső

Kereső típus:    Tudáselem    Tananyag    Foglalkozás

Haladó tananyag kereső: Tananyag keresőTananyagok

Szakmai személyes és társas kompetenciák fejlesztése játékos módszerekkel

Cím: Szakmai személyes és társas kompetenciák fejlesztése játékos módszerekkel

Leírás: Szakmai személyes és társas kompetenciák fejlesztése játékos módszerekkel.

HACCP rendszer kiépítése egy élelmiszerüzemben

Cím: HACCP rendszer kiépítése egy élelmiszerüzemben

Leírás: A projekt célja, hogy a tanulók megismerkedhessenek a HACCP rendszerrel, annak jelentőségével. Megtanulják a rendszerkiépítésnek lépéseit. Valamint betekintést nyerhessenek egy élelmiszeriparban működő HACCP rendszerbe.

Gombakert okosan

Cím: Gombakert okosan

Leírás: A projekt teljes terjedelmében összhangban van a mezőgazdasági ágazat kerettantervével, illetve az ehhez kapcsolódó alapozó tartalmakhoz. A projekt végén a tanulóktól elvárható, hogy jártasak legyenek azokban a tevékenységekben, amelyekben részt vettek. Legyenek képesek a tervezési és végrehajtási folyamatokban megjelenő feladatok elvégzésére. A projektnél jól körülhatárolhatóan kell megtervezni a megvalósítani kívánt produktum eléréséhez szükséges folyamatokat és eszközöket. Cél az aktuális szakmai kvalifikációk önálló és hatékony elsajátítása. Fontos, hogy minden felmerülő kérdés a tanulókat gondolkodásra ösztönözze. A téma felvetése után a tanulók megismerkednek a projekt alapvetéseivel. A tanulók önálló munkatervezése a fokozatosság elve alapján történjen. Ezért szükséges megvalósítani először egy szellemi -, majd a végső fizikai produktumot. Ezen feladatok végzése során kell a tanulóknak megismerni és alkalmazni a komposztálással kapcsolatos tudnivalókat, a környezeti tényezőket és elemeket, növénytani- és növényélettani alapismereteket, tápanyag-gazdálkodási ismereteket, szakmai számításokat. Mindezek megvalósítása a kooperatív tevékenységek következtében történnek. A tananyag megvalósítása során egyaránt fejlődnek a kognitív, szociális és mozgásos kompetenciák.

Gyomismeret

Cím: Gyomismeret

Leírás:

Az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása, elmélyítése, gazdagítása, integrálása, rögzítése.

Tevékenységek: határszemle, herbárium készítése, tantermi kiállítás és előadás, online kvíz értékeléssel

Gyomismeret: gyomok ismerete, felismerése, gyomok életformájának jellemzése, védekezési módok

Városismereti vetélkedő

Cím: Városismereti vetélkedő

Leírás: Városismereti feladatok középiskolás diákoknak.

Szakmai angol nyelvi szótár és feladatgyűjtemény az élelmiszeripari és környezetvédelmi képzéshez

Cím: Szakmai angol nyelvi szótár és feladatgyűjtemény az élelmiszeripari és környezetvédelmi képzéshez

Leírás: A szótár és a feladatgyűjtemény célja, hogy a tanuló minél átfogóbb ismeretet szerezzen az angol nyelvi élelmiszeripari illetve környezetvédelmi szakmai szókincshez kapcsolódóan. A szótár és a feladatok gyakorlása által magabiztosabban és adekvátabban fogja használni az adott szakmához tartozó szakkifejezéseket, képes lesz a megfelelő kontextusban a megfelelő szókincs használatára. A szótár és a feladatok főként egyénileg bárhol, bármikor gyakorolhatóak.

Bercsényi világa

Cím: Bercsényi világa

Leírás: A Rákóczi- szabadságharc történetének feldolgozása a Learning Apps tankockái segítségével.A Lóverseny kérdései általam megadott sorrendben jelennek meg, a Legyen Ön is milliomos pedig véletlen szerűen, a gép által meghatározott lépésekben. A keresztrejtvény, a szókereső, a tíz kérdéses lóverseny, és az akasztófa másként színesítik az anyagot.A párkereső pedig időrendben helyezi el a szabadságharcot népünk függetlenségi harcainak sorában.

Természeti elemek

Cím: Természeti elemek

Leírás: Hogyan mutatják a természet elemei az évszakok változását?

Üzleti terv

Cím: Üzleti terv

Leírás:

A tanulók a projekt megvalósítása során megismerik az üzleti terv készítésének célját, részeit, felépítését és készítésének menetét.

Meg tudják határozni azoknak az élethelyzeteknek a körét, amelyekben akár magán emberként, akár vállalkozóként indokolt vagy szükséges egy üzleti terv elkészítése.

Saját tervük (gerilla kert) megvalósításához elkészített terv során képesek lesznek reális képet alkotni a projektjük megvalósítása során elvégzendő feladatokról, várható bevételekről és kiadásokról, eredményességről. Kreativitásukat nagyban fejleszti az ötlet megtalálása és a megvalósítás útjának megtervezése.  Képesek lesznek felmérni a kockázatokat és megoldási alternatívákat dolgoznak ki azokra.

A terv segíti az osztályt abban, hogy döntést tudjanak hozni a megvalósíthatóságról, illetve pénzügyi támogatót szerezzenek várható költségeik fedezetére.

Mi újság? Iskolaújság első számának elindítása

Cím: Mi újság? Iskolaújság első számának elindítása

Leírás: A tananyag elsődleges célja a diákok kooperációs készségének, kommunikációs készségének, kritikai gondolkodásának, vitakészségének valamint felelősségvállalásának erősítése az által, hogy egy közös iskolaújságot indítunk el. A projekt ennek az első számnak az elindítását célozza meg. Ezáltal a diákok megtapasztalhatják felelősségteljesen, hogy milyen csapatban dolgozni, egyénileg feladatot megoldani, párban dolgozni, csakúgy, mint majd a későbbi munkahelyükön. Egy újság megszerkesztéséhez számtalan feladat kapcsolódik, melyekben remélhetőleg minden diák megtalálja a maga számára testhezállót. Lesznek, akik a szerkesztői csoportban fognak együttműködni, lesznek, akik témákat hoznak, keresnek illetve önállóan írnak majd, és lesznek, akik az újság külleméért fognak felelni, illusztrációkkal ellátni azt. Az újság tartalmát az osztály dönti el, így minden olyan téma megjelenik majd, ami a kamasz korosztályt érdekli. A projekt célja, hogy a diákok képesek legyenek egy összetett munkafolyamat tervezésére, kivitelezésére. A közös munka során a kooperációs készségük, illetve a vállalt feladataik elkészítése által a felelősségérzetük fejlődik, így később a munkaerőpiacon jobban megállják a helyüket.

Omlós sütik teaháza

Cím: Omlós sütik teaháza

Leírás:

A szakközépiskola 10. évfolyamánakpék-cukrász tanulói számára. A diákok a 11. évfolyam végén vizsgát tesznek,melynek soránfeladat a tésztacsoportból előállítható cukrászati termék készítése. Úgy kell tanítanunk ezt a tananyagot is, hogy egyszerre jelentsen örömet és feladatokat a diákjaink számára.

Leader

Cím: Leader

Leírás: A foglalkozás játékos formában kíván rávilágítani a vezetői (hatalmi) pozícióhoz tartozó attitűdökre, a veleszületett és a fejleszthető vezetői képességekre, valamint az alá-, és fölérendeltségi helyzet magatartásformáira, hozzájárulva ezáltal önismeretük és önszabályozó képességük fejlődéséhez. 11 – 13. évfolyam tanulóinak ajánlott a foglalkozás. A játékos forma fenntartja a motivációt és a figyelmet a gyakorlat teljes időtartama alatt. A tananyagban megadott játéklehetőségek és szituációs feladatok szabadon variálhatóak az adott csoport igényeihez, befogadási hajlandóságához igazodva.

Labor alapmérések - Technikák, mértékegységek, összefüggések

Cím: Labor alapmérések - Technikák, mértékegységek, összefüggések

Leírás: A tananyagban feldolgozásra kerülnek történeti áttekintésben a mérési módszerek. Mit, mivel és miért mérünk? Milyen összefüggéseket lehet találni a tömeg, térfogat és a sűrűség között? Hogyan függ a hőmérséklettől az előbbi három mennyiség? A tananyag célja, hogy a diákok gyakorlatban elmélyítsék a mértékegységekkel kapcsolatos ismereteiket. Logikai képességek fejlesztése mellett célja a tananyagnak, hogy a kiemelten problémás mértékegység átváltásokat a projekt végére megfelelő biztonsággal képesek legyenek a diákok elvégezni. A cél elérése érdekében az irányított feladatok alapján a tanulói csoportok elvégzendő feladatokat adnak egymásnak.